Home » Lichaam » Hartritmevariabiliteit (HRV)

Hartritmevariabiliteit (HRV)

« Naar Relaxicon begrippenlijst

De mate waar­in ons hart­rit­me kan vari­ë­ren. Hier­mee wordt niet bedoeld dat het hart ‘maar wat doet’ en het gaat ook niet om een hart­rit­me­stoor­nis. Met de vari­a­bi­li­teit van het hart­rit­me wordt de ver­an­de­ring van de fre­quen­tie van het hart bij iede­re hart­slag bedoeld.

Onze hart­slag hoort name­lijk niet exact regel­ma­tig te zijn, maar met iede­re slag iets te ver­an­de­ren; in het rit­me van de adem. Bij de ina­de­ming gaat de hart­slag iets omhoog (onder invloed van de sym­pa­ti­cus), bij de uit­a­de­ming weer iets omlaag. Zo is er dus steeds een lich­te arit­mie (= niet-rit­misch zijn), het­geen een res­pi­ra­toi­re sinusa­rit­mie wordt genoemd (= een hart­slag die arit­misch is in het rit­me van de adem!).

Een vari­a­bel hart­rit­me is een indi­ca­tor voor de mate van regu­la­tie van ons lichaam door het auto­no­me zenuw­stel­sel. We zeg­gen dan dat er een goe­de vaga­le tonus is (= van de ner­vus vagus).

Men­sen met een vari­a­bel hart­rit­me, die zich­zelf kun­nen regu­le­ren, heb­ben een ande­re (heil­za­mer) res­pons op trau­ma dan men­sen met een sta­biel hartritme.

Foto: Lee Pigott on Uns­plash

Synoniem(en):
hartcoherentie
« Naar Relaxicon begrippenlijst
Scroll to Top