Hersenen

« Naar begrippenlijst

De hersenen zijn het deel van het centraal zenuwstelsel dat zich in de schedel bevindt (het andere deel van het centrale zenuwstelsel is het ruggenmerg). De hersenen zijn het waarnemende, aansturende, controlerende en informatieverwerkende orgaan in de mens.

Relax More - Hersenen

Afb. 1

De menselijke hersenen zijn een extreem complex orgaan; ze zijn opgebouwd uit bijna 90 miljard zenuwcellen (neuronen) die elk in verbinding staat met een aantal andere zenuwcellen, soms vele duizenden. Er wordt gezegd dat de menselijke hersenen de meest complexe levende structuur is die bestaat.

De hersenen besturen en coördineren zintuigsystemen, beweging (zowel bewust als onbewust) en diverse lichaamsfuncties zoals ademhaling, bloeddruk en lichaamstemperatuur.
De hersenen zijn ook de bron van cognitie, logisch denken, verbeelding, creativiteit, emotie en geheugen.

 

Afb. 1: Tractografie van een gezond menselijk brein van een jong-volwassene. Credit: Alfred Anwander, MPI-CBSCC BY

Synoniem(en):
brein
Zie artikelDit artikel gaat over de menselijke hersenen. Voor de hersenen in het algemeen, zie hersenen.
Menselijke hersenen
Encephalon
Menselijke schedel en hersenen
Menselijke schedel en hersenen
Gegevens
SysteemCentraal zenuwstelsel
AderCerebroveneus systeem:

intracraniële venen:
oppervlakkig: cerebrale externe venen, cerebrale interne venen
diep: gepaarde venae cerebri internae en vena basalis en ongepaarde vena magna cerebri
extracraniële venen
venae meningeae

SlagaderCerebroarterieel systeem: circulus arteriosus cerebri, arteria cerebri anterior (voorkant), arteria cerebri media (midden), arteria cerebri posterior (achterkant)
Naslagwerken
TAA14.1.03.001
Portaal: Biologie

De menselijke hersenen (plurale tantum), ook het menselijk brein, vormen het deel van het centraal zenuwstelsel dat zich in het hoofd (schedel) bevindt (Oudgrieks: ἐγκέφαλος enképhalos, inhoofdig). De hersenen zijn het waarnemende, aansturende, controlerende en informatieverwerkende orgaan in de mens. Ze bevinden zich binnenin de schedel en samen met het ruggenmerg vormen ze het centraal zenuwstelsel. De menselijke hersenen zijn een extreem complex orgaan; ze zijn opgebouwd uit vele tientallen miljarden (recent onderzoek van Suzana Herculano-Houzel van de Universiteit van Rio de Janeiro toont aan 86.000.000.000) zenuwcellen (neuronen) waarvan elk in verbinding staat met een groot aantal andere zenuwcellen, soms vele duizenden. De hersenen besturen en coördineren zintuigsystemen, beweging (zowel bewust als onbewust) en homeostatische lichaamsfuncties zoals ademhaling, bloeddruk en lichaamstemperatuur. De hersenen zijn ook de bron van cognitie, logisch denken, verbeelding, creativiteit, emotie en geheugen.

Al beslaan de menselijke hersenen slechts twee procent van het lichaamsvolume, ze gebruiken een tienvoud aan zuurstof vergeleken met de rest van het lichaam en verbruiken een kwart van de totale energie. Ook stroomt twintig procent van het bloed voortdurend naar de hersenen.

« Naar begrippenlijst