Home » Lichaam » Prosodie

Prosodie

« Naar Relaxicon begrippenlijst

De pro­so­die is afhan­ke­lijk van de neu­ra­le regu­la­tie van de spie­ren van het strot­ten­hoofd en en de keel­hol­te, die wor­den aan­ge­stuurd door het gedeel­te van de her­sen­stam dat ook de gemy­e­li­ni­seer­de banen van de ner­vus vagus aan­stuurt.
Deze banen func­ti­o­ne­ren paral­el aan de vaga­le regu­la­tie van het hart.

Foto: Jason Rose­well on Uns­plash

Prosodie (Wikipedia)

Prosodie (van het Griekse προσῳδία, prosōidía) is in de fonologie het ritme, de klemtoon en de intonatie van de stem bij het uitspreken van een zin of zinsdeel (in tegenstelling tot kleinere elementen als woorden en morfemen). Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met verschillende eigenschappen van de spreker die in de uiting van een zin zijn te horen. Prosodie kan bijvoorbeeld meer informatie verschaffen omtrent de emotionele toestand waarin de spreker verkeert, of een zin bedoeld is als vraag of als opmerking, of de spreker serieus is of juist ironisch, en andere elementen van een taal die niet worden ondersteund door grammatica of de woordkeuze.

« Naar Relaxicon begrippenlijst
Scroll to Top