Meditatie gaat niet zozeer over hoeveel denken er is op dit moment, maar meer over hoeveel ruimte je maakt om het denken plaats te laten vinden, binnen het veld van je gewaarzijn, van het ene moment naar het volgende.

― Jon Kabat-Zinn, Full Catastrophe Living (Revised Edition): Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness

Foto: Jonatan Pie on Unsplash