Op alle teksten op deze website rust copyright. Zowel op de teksten van informatiepagina’s als die van blogs of productpagina’s.

Kopiëren en/of publiceren van teksten zonder toestemming van de schrijvers en/of Relax More Shop is bij wet verboden. Daarvoor hoeven wij niets te doen. Alle copyright statements die op deze website staan zijn dan ook feitelijk overbodig, want ook zonder deze tekst en uitleg zijn alle teksten op deze website bij wet beschermd.

Omdat wij helaas vervelende ervaringen hebben gehad op dit gebied, vermelden we nu dus expliciet dat wij waarde hechten aan het respecteren van het copyright, net zoals wij hier zelf ook zorgvuldig mee om gaan.

Wij hebben ons verdiept in de juridische mogelijkheden tot actie nadat wij ongevraagde overname van teksten, afbeeldingen of andere content hebben opgemerkt en zullen hier gebruik van maken.