Op het mooie Vlieland hebben wij afgelopen week 3 doppen-kunstwerken mogen bewonderen, welke in 2016 gemaakt zijn van de plastic doppen die op de stranden zijn gevonden.

Bij de strandopgangen zijn houten jutbakken geplaatst met de uitnodiging daar al het strandafval in te gooien, die je zelf meebrengt of vindt. Voornamelijk plastic afval is een grote bedreiging voor de zee en het zeeleven en daarmee uiteindelijk ook een bedreiging voor de mensheid (o.a. door gif in ons voedsel). 

Doe mee, verlos de zee! is in 2010 ontstaan op de stranden van Goeree-Overflakkee.  Daar verzamelde Jutter Matthijs Lievaart zee/strandafval en plaatste daarbij een bord (van juthout) met de slogan “Doe mee, verlos de zee!“. Toen hij 2 weken later terug kwam was de berg enorm gegroeid. Veel wandelaars hadden gehoor gegeven aan zijn oproep! Prachtig toch!

Het mooie van deze actie is, dat iedereen mee kan doen. Tijdens het teruglopen van zee naar de strandopgang kun je alle troep, die je onderweg tegenkomt, meenemen en in de jutbak gooien. Alle kleine beetjes helpen, echt waar! Zo verzamelden wij een aantal plastic scheepstouwstukjes in een paar minuten. 

Woon je in de buurt van een strand, dan kun je ook een eigen jutbak maken en plaatsen. Extra leuk!