Home » Stresscoaching – persoonlijk maatwerk zonder veel praatwerk

Stresscoaching – persoonlijk maatwerk zonder veel praatwerk

Maatwerk is mogelijk

Persoonlijke begeleiding en stresscoaching kan geschikt zijn wanneer je:

  • in een persoonlijke setting je (levens)vraag wilt bespreken
  • in een rustige setting wilt werken aan kracht en herstel
  • de periode tot een volgende training wilt overbruggen
  • niet kunt of wilt deelnemen aan een groepstraining
  • na een training aanvullende ondersteuning wenst

en is geschikt voor o.a.:

  • zingevingsvragen
  • het verhelderen van de effecten van overtuigingen, patronen en gedachten op gedrag en welbevinden
  • het vinden van ondersteuning tijdens moeilijke perioden (bijv. ten gevolge van verlies of ontslag of bij gezondheidsproblemen, overspannenheid of burnout)

Er kan gewerkt worden in persoonlijke sessies of via Zoom of Skype met beeld (geschikt voor mensen die verder weg van Zutphen wonen).

Op basis van onderdelen uit- en de principes van de mindfulness- en compassietraining, het Boeddhisme, (Zen)meditatie, Tai Chi en Qigong, verkennen we samen je vraag en ontstaan er handvatten voor het maken van keuzes.

Het uurtarief voor persoonlijke begeleiding is € 90,00 voor particulieren, bij normale financiële draagkracht*.
Voor bedrijven of instanties is het uurtarief € 105,00 (vrij van BTW).

Op dit moment is er een cliëntenstop. Ook de wachtlijst is vol.

* 10% van onze inkomsten worden gereserveerd voor solidariteit om ook minder draagkrachtigen deel te kunnen laten nemen aan een training of sessies te kunnen laten volgen.

Scroll naar boven