Home » Stressrelease – persoonlijk maatwerk zonder veel praatwerk

Stressrelease – persoonlijk maatwerk zonder veel praatwerk

Maatwerk is mogelijk

Persoonlijke begeleiding en stressrelease kan geschikt zijn wanneer u:

  • in een persoonlijke setting uw (levens)vraag wilt bespreken
  • u in een rustige setting wilt werken aan kracht en herstel
  • de periode tot een volgende training wilt overbruggen
  • niet kunt of wilt deelnemen aan een groepstraining
  • na een training aanvullende ondersteuning wenst

en is geschikt voor o.a.:

  • zingevingsvragen
  • het verhelderen van de effecten van overtuigingen, patronen en gedachten op gedrag en welbevinden
  • het vinden van ondersteuning tijdens moeilijke perioden (bijv. ten gevolge van verlies of ontslag of bij gezondheidsproblemen, overspannenheid of burnout)

Er kan gewerkt worden in persoonlijke sessies of via Zoom of Skype met beeld (geschikt voor mensen die verder weg van Apeldoorn wonen).

Op basis van onderdelen uit- en de principes van de mindfulness- en compassietraining, het Boeddhisme, (Zen)meditatie, Tai Chi en Qigong, verkennen we samen uw vraag en ontstaan er handvatten voor het maken van keuzes.

Het uurtarief voor persoonlijke begeleiding is € 80,00 voor particulieren, bij normale financiële draagkracht*.
Voor bedrijven of instanties is het uurtarief € 95 (vrij van BTW).

Neem voor meer info of een afspraak contact op.

* 10% van onze inkomsten worden gereserveerd voor solidariteit om ook minder draagkrachtigen deel te kunnen laten nemen aan een training of sessies te kunnen laten volgen.

Scroll to Top