Home » Learn More » Tai Chi en Qigong » Tai Chi Zwaardvorm

Tai Chi Zwaardvorm

Relax More - Tai Chi Zwaardvorm

Komend najaar (van 2016 dus) star­ten we een nieu­we Tai Chi les, name­lijk zwaard­vorm. Bewe­gen met een zwaard is een prach­ti­ge ver­bre­ding én ver­die­ping van je Tai Chi beoefening.

Het zwaard is een authen­tiek Chi­nees wapen, waar­mee al heel lang Tai Chi vor­men wor­den beoe­fend. Het zwaard geeft een ande­re dyna­miek aan de bewe­ging, werkt soms als een ‘ver­groot­glas’ voor je leer­doe­len en kan zich ook heel mooi gedra­gen als een ver­leng­stuk van je lichaam.

Leer de men­ta­le con­cen­tra­tie, de dyna­mi­sche actie en de vloei­en­de bewe­gin­gen van deze prach­ti­ge vorm.

Tai Chi Mees­ter Lau­ra Stone

We trai­nen de zwaard­vorm van Groot­mees­ter Wil­li­am C. C. Chen, wiens stijl wij ook beoe­fe­nen in de regu­lie­re Tai Chi les­sen, waar we de hand­vorm oefe­nen. Deel­ne­mers zul­len de stijl van Groot­mees­ter Chen her­ken­nen in deze vorm, hoe­wel de vorm iets dyna­mi­scher is en los­ser over­komt. Daar­bij is het een heel pret­tig te trai­nen vorm, waar­bij iede­re bewe­ging zijn eigen coör­di­na­tie en aan­dachts­pun­ten heeft, zodat de zwaard­vorm met pre­ci­sie uit­ge­voerd kan worden.

Ik beoe­fen nu zelf ruim zes jaar deze zwaard­vorm, zowel rechts­om (de ‘gewo­ne’ bewee­grich­ting) als links­om. Ik heb zelf mogen erva­ren hoe het gebruik van het zwaard extra kracht en ver­fij­ning aan de nor­ma­le Tai Chi bewe­gin­gen geeft en hoe het zwaard je helpt in het beter vin­den van balans en gronding.

Na de vakan­tie star­ten we dus met deze zwaard­vorm-les­sen, op de maan­dag­och­ten­den, om de twee weken. Com­bi­neer het met een uur­tje Qig­ong voor­dien, dan heb je een ide­a­le warm-up én work-out (om maar eens in popu­lai­re ter­men te spreken).

De lang­za­me, zach­te en vrien­de­lij­ke bewe­gin­gen van Tai Chi Chu­an zijn als de gol­ven van de oce­aan. Ze rol­len aan en ver­vloei­en weer en bren­gen zo een onon­der­bro­ken stroom van ener­gie voort.

Groot­mees­ter Wil­li­am C. C. Chen

Heb je nade­re vra­gen, neem dan gerust con­tact op. Wil je weten of jouw Tai Chi erva­ring vol­doen­de is om deel te kun­nen nemen aan deze les, stuur me dan ook een bericht. Als we elkaar ken­nen, kan ik je snel een ant­woord geven, indien je nieuw bent bij mijn les­sen, dan is het mis­schien han­dig om even ken­nis te maken.

Het maxi­mum aan­tal deel­ne­mers aan deze les is 6.
Je hoeft geen eigen zwaard te bezit­ten om deel te kun­nen nemen.

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top