Relax More - Over Tai ChiTai Chi Chuan (ook wel Taijiquan) is een begrip dat gesymboliseerd wordt door het yin/yang-symbool. Tai Chi betekent het hoogst bereikbare of het hoogste principe. Het woord Chuan betekent vuist of boksen.

Tai Chi Chuan, het boksen van het hoogste principe, is afkomstig uit China. Deze gevechtskunst wordt de meest verhevene genoemd vanwege het ontwikkelen van concentratie en geestkracht en het feit dat het een positieve invloed heeft op de gezondheid.

Tai Chi wordt ook wel geschreven als T’ai Chi Ch’uan, taijiquan (nieuwe schrijfwijze) of taiji.
De uitspraak is tai tsjie tsjoewèn.

Tai Chi is een zogenaamde interne martial art, een interne gevechtskunst. Met intern wordt bedoeld dat hetgeen er aan de binnenkant van de beoefenaar gebeurt belangrijker is dan wat er aan de buitenkant te zien is. Denk hierbij aan spanning of ontspanning, gedachten over het willen verslaan van een tegenstander of het nemen van wraak.

De langzame bewegingen die gedaan worden tijdens het oefenen zijn, behalve fysieke oefening en concentratie-oefening, ook oefeningen in bewustwording van wat er zich allemaal afspeelt in je lichaam, en hoe (spier)spanning en gedachten hierop van invloed zijn.

Vandaar dat Tai Chi en mindfulness elkaar prima aanvullen. Als je geïnteresseerd raakt in Tai Chi, kun je de bestudering van de body mechanics principes gaan verdiepen in fysiek contact met een mede’speler’, in de vorm van pushing hands of Tai Chi boksen.

In onderstaand filmpje wordt op een begrijpelijke manier uitleg gegeven over het Yin & Yang symbool dat Tai Chi representeert.

LOCATIE    |    LESROOSTER     |     PROEFLES?    |    FOLDER