Trauma-heling

Trauma-heling

Als gevoel de vrijheid krijgt,
verandert leegte in ruimte.

Een trauma?

Relax More - Trauma-helingTrauma is een van de meest onbegrepen en onbehandelde oorzaken van menselijk lijden. De meeste mensen weten dat een trauma kan ontstaan na een levensbedreigende gebeurtenis, zoals een verkeers- of ander ongeluk of (getuige zijn van) mishandeling of ander geweld.

Traumatische klachten kunnen echter ook ontstaan na een indringende ervaring of een langdurige periode van grote stress. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: een inbraak, ontslag, echtscheiding of ziekenhuisopname.

Ook gebeurtenissen met een minder snel verloop, of die langer geleden zijn, kunnen trauma-verschijnselen veroorzaken. Denk hierbij aan een jarenlang durende slechte relatie waarin je je gevangen hebt gevoeld, een weinig liefdevolle opvoeding, misbruik, pesten.

De klachten komen, soms veel later

De gevolgen worden soms pas veel later zichtbaar. Ze kunnen dan veel fysieke, emotionele en mentale klachten veroorzaken. Dit noemen we post-traumatische stress-symptomen.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • lichamelijk: angst, paniek, hartkloppingen, oppervlakkig ademen, overmatige gespannenheid of prikkelbaarheid, onrust, slapeloosheid, krachtverlies in de spieren, pijnklachten
  • mentaal: depressie, uitputting, voortdurende alertheid, snel geïrriteerd zijn, gevoel van hulpeloosheid of onmacht, dissociatie (het gevoel dat [een deel van]  je lichaam niet van jou is), gevoelsarmoede

Het palet aan mogelijke klachten is heel breed en omvat ook veel ‘somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten’ (SOLK).

Trauma: de verbinding kwijt

Centraal staat steeds dat je de verbinding verliest met jezelf, je lichaam, je familie, vrienden en omgeving. Je hebt het gevoel vast te zitten; fysiek en/of mentaal te blokkeren.

Somatic Experiencing

Somatic Experiencing® is een bijzondere methode van traumaverwerking. Het richt zich specifiek op de gevolgen van trauma. De methode werd ontwikkeld door Dr. Peter Levine. Over de hele wereld, en ook in Nederland,  krijgt SE™ steeds meer belangstelling en erkenning.

Door het doorvoelen van de lichamelijke sensaties is het mogelijk overtollige spanning uit het lichaam te ontladen. SE-traumatherapie kan je in dat geval helpen.

Relax More - Trauma-heling

Neem contact op met nadere vragen of voor een intake-gesprek.