Info en kosten

Hoe ziet een sessie eruit?

Tijdens een trauma-therapie-sessie werken we met verschillende methoden. Soms zal een meditatie deel uitmaken van de sessie, soms een bewegingsoefening. Soms gebruiken we het white-board, soms alleen onze verbeelding. Er is geen vast verloop van een sessie. Lees de blogs, rechts in de zijbalk, om een beeld te krijgen van de principes achter de sessies.

Kosten

Een sessie duurt een uur en kost voor particulieren € 80 en voor bedrijven of instanties € 95 (vrij van BTW). U, de werkgever of de betalende instantie ontvangt een factuur. Voor minima en studenten is een aanpassing van de prijs mogelijk. Neemt u contact op als u hiervan gebruik zou willen maken of vermeld dit duidelijk wanneer u zich aanmeld. Mensen met een PGB kunnen er soms voor kiezen dit voor persoonlijke sessies training te gebruiken.

Vergoeding coaching

Coaching komt niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

Vergoeding traumatherapie

Soms is vergoeding achteraf van (een deel van) de kosten door de zorgverzekering mogelijk. Deze PDF geeft een goede indicatie voor de mogelijke vergoedingen voor 2020.
Andere mogelijke routes voor vergoeding zouden via de werkgever kunnen zijn (bijna alle werkgevers hebben een budget voor preventie en/of een budget persoonlijke ontwikkeling), via de Arbodienst (te benaderen via bijv. de bedrijfsarts of -maatschappelijk werk is een mogelijkheid). Dit hangt erg af van uw persoonlijke situatie en in hoeverre uw omstandigheden uw functioneren belemmeren.

Kennis maken?

Als u zich afvraagt of u baat zou kunnen hebben bij een aantal sessies, kunnen we een vrijblijvend kennismakingsgesprek plannen. Samen kijken we of de aanpak geschikt voor u is. Neemt u dus gerust contact op.

Annuleringsregeling

Bij annulering binnen 24 uur of bij niet verschijnen op een afspraak wordt de sessie in rekening gebracht.

Scroll to Top