Info en kosten

Hoe ziet een sessie eruit?

Tijdens een trauma-therapie-sessie werken we met verschillende methoden. Soms zal een meditatie deel uitmaken van de sessie, soms een bewegingsoefening. Soms gebruiken we het white-board, soms alleen onze verbeelding. Er is geen vast verloop van een sessie. Lees de blogs, rechts in de zijbalk, om een beeld te krijgen van de principes achter de sessies.

Kosten

Een sessie duurt een uur en kost voor particulieren € 80 en voor bedrijven of instanties € 95 (vrij van BTW). Je ontvangt een factuur; of de werkgever of betalende instantie, als dat aan de orde is. Voor minima en studenten is een aanpassing van de prijs mogelijk. Neem contact op als je hiervan gebruik zou willen maken of vermeld dit duidelijk wanneer je je aanmeldt. Mensen met een PGB kunnen er soms voor kiezen dit voor persoonlijke sessies training te gebruiken.

Vergoeding coaching

Coaching komt niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

Vergoeding traumatherapie 2021

Soms is vergoeding achteraf van (een deel van) de kosten door de zorgverzekering mogelijk. Deze PDF (ook hier te downloaden) geeft een goede indicatie voor de mogelijke vergoedingen voor 2021.

Andere mogelijke routes voor vergoeding zouden via de werkgever kunnen zijn (bijna alle werkgevers hebben een budget voor preventie en/of een budget persoonlijke ontwikkeling), via de Arbodienst (te benaderen via bijv. de bedrijfsarts of -maatschappelijk werk is een mogelijkheid). Dit hangt erg af van je persoonlijke situatie en in hoeverre de omstandigheden je functioneren belemmeren.

Annuleringsregeling

Bij annulering binnen 24 uur (mits er sprake is van corona-gerelateerde klachten) of bij niet verschijnen op een afspraak wordt de sessie in rekening gebracht.

Kennis maken?

Op dit moment is er een cliëntenstop. Persoonlijk kennismaken zit er dus niet in. Kijk op www.bodymindopleidingen.nl/therapeuten om een andere therapeut in je buurt te vinden.

Scroll to Top