Info en kosten individuele sessies

Hoe ziet een sessie eruit?

Tijdens een sessie traumacounseling werken we met verschillende methoden. Soms zal een meditatie deel uitmaken van de sessie, soms een bewegingsoefening. Soms gebruiken we het white-board, soms alleen onze verbeelding. Er is geen vast verloop van een sessie. Lees de artikelen, rechts in de zijbalk, om een beeld te krijgen van de principes achter de sessies.

Kosten

Een sessie duurt een uur en kost voor particulieren € 95 en voor bedrijven € 175 (vrij van BTW). Executive counseling € 275 per uur. Je ontvangt een factuur; of de werkgever of betalende instantie, als dat aan de orde is. Voor minima en studenten is een aanpassing van de prijs mogelijk. Neem contact op als je hiervan gebruik zou willen maken of vermeld dit duidelijk wanneer je je aanmeldt. Mensen met een PGB kunnen er soms voor kiezen dit voor persoonlijke sessies te gebruiken.

Vergoeding coaching

Coaching komt niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

Vergoeding traumacounseling

Omdat counselor Ronald de Caluwé niet meer is aangesloten bij een koepelorganisatie en andere instanties, is vergoeding van (een deel van) de kosten door de zorgverzekering NIET MEER mogelijk.

Andere mogelijke routes voor vergoeding zouden via de werkgever kunnen zijn (bijna alle werkgevers hebben een budget voor preventie en/of een budget persoonlijke ontwikkeling), via de Arbodienst (te benaderen via bijv. de bedrijfsarts of -maatschappelijk werk is een mogelijkheid). Dit hangt erg af van je persoonlijke situatie en in hoeverre de omstandigheden je functioneren belemmeren.

Annuleringsregeling

Bij annulering binnen 24 uur of bij niet verschijnen op een afspraak wordt de sessie in rekening gebracht.

Kennis maken?

Op dit moment is er een cliëntenstop. Persoonlijk kennismaken zit er dus niet in. Kijk op www.bodymindopleidingen.nl/vind-een-therapeut om een andere counselor of therapeut in je buurt te vinden.

Scroll naar boven