Home » alles

alles

Corona-beleid

Bij­ge­werkt op: 15 febru­a­ri 2021 Wij dis­tan­ti­ë­ren ons van com­plot­den­ken en van het baga­tel­li­se­ren van COVID-19. We dis­tan­ti­ë­ren ons ook van de gedach­te dat als je “gezond” bent er niets aan de hand is. Samen komen we dit te boven! Prak­tisch gezien gelden …

Coro­na-beleid Lees verder »

Relax More - Iedere inspanning telt

Iedere inspanning telt

Never doubt that a small group of thoughtful, com­mit­ted citi­zen can chan­ge the world. Indeed, it is the only thing that ever has. Mar­ga­ret Mead, antro­po­lo­ge   Twij­fel er niet aan of een klei­ne groep naden­ken­de, toe­ge­wij­de men­sen de wereld kan veranderen. …

Iede­re inspan­ning telt Lees verder »

Relax More - Mindfulness anyone?

Mindfulness anyone?

Door André van der Braak De tijd dat mind­ful­ness wat lache­rig werd afge­daan als een mar­gi­naal ver­schijn­sel ligt onder­tus­sen wel ach­ter ons. Er ver­schij­nen seri­eu­ze weten­schap­pe­lij­ke stu­dies over mind­ful­ness. Maar het bes­te bewijs dat mind­ful­ness de exo­ti­sche fase ont­groeid is, is …

Mind­ful­ness any­o­ne? Lees verder »

Relax More - Voorbij

Voorbij

De mier en de eek­hoorn kre­gen les van de zwaan. Het was aan de oever van de rivier, de zon scheen en ze zaten onder de wilg, in de scha­duw van een laag­han­gen­de tak. Het was de twee­de les, maar van …

Voor­bij Lees verder »

Scroll to Top