Home » arts

arts

Over de vergoeding van mindfulness

Mind­ful­ness is effec­tief Mind­ful­ness wordt in toe­ne­men­de mate ver­goed door zorg­ver­ze­ke­raars. Een goe­de zaak, want mind­ful­ness is effec­tief. Tal­lo­ze weten­schap­pe­lij­ke onder­zoe­ken tonen dit aan. Niet alleen ver­min­de­ren stress­ge­bon­den klach­ten, ook de alge­he­le kwa­li­teit van leven wordt als aan­zien­lijk hoger beoordeeld …

Over de ver­goe­ding van mind­ful­ness Lees verder »

Relax More - Mindfulness voor artsen

Mindfulness voor artsen

Ik kreeg eens een nieuws­brief door­ge­stuurd van een beken­de (bedankt, Ton!) Het was de Heal­th­Di­rect, een van de nieuws­brie­ven van Els­e­vier. In dit num­mer stond een column van neu­ro­loog Wil Hoef­na­gels over mind­ful­ness. Ik geef hier­on­der de vol­le­di­ge tekst weer, …

Mind­ful­ness voor art­sen Lees verder »

Relax More - Naar begrip en openheid rond depressie

Naar begrip en openheid rond depressie

Op de web­si­te voor prak­tijk­on­der­steu­ners in huis­art­sen­prak­tij­ken vond Johan­na een mooi arti­kel over depres­sie en inzich­ten en ont­wik­ke­lin­gen in de eer­ste­lijns aan­pak hier­van. Depres­si­vi­teit Depres­si­vi­teit komt vaker voor dan je denkt. In Neder­land krijgt een op de vijf vol­was­se­nen ooit …

Naar begrip en open­heid rond depres­sie Lees verder »

Scroll to Top