Home » belasting

belasting

Relax More - Psychosociale arbeidsbelasting en burn-out klachten blijven toenemen 1

Psychosociale arbeidsbelasting en burn-out klachten blijven toenemen

Jaar­lijk­se kos­ten van werk­ge­re­la­teer­de aan­doe­nin­gen zijn bij­na 9 mil­jard euro Werk­ne­mers moe­ten steeds meer doen en heb­ben daar steeds min­der zelf over te zeg­gen. Dit ver­taalt zich in een stij­ging van de burn-out­­klach­­ten bij werk­ne­mers. Maar niet alle werk­ne­mers hebben …

Psy­cho­so­ci­a­le arbeids­be­las­ting en burn-out klach­ten blij­ven toe­ne­men Lees verder »

Relax More - De  binnenbocht 1

De binnenbocht

Recent schreef ik over druk en onder­sti­mu­la­tie en hoe zich dit ver­houdt tot een belang­rij­ke bood­schap in de trai­ning Mind­ful­ness en in onze Tai Chi en Qig­ong les­sen: goed voor jezelf zor­gen. Teveel druk ver­wordt tot stress en van teveel stress worden …

De bin­nen­bocht Lees verder »

Scroll to Top