Naar begrip en openheid rond depressie

Op de web­si­te voor prak­tijk­on­der­steu­ners in huis­art­sen­prak­tij­ken vond Johan­na een mooi arti­kel over depres­sie en inzich­ten en ont­wik­ke­lin­gen in de eer­ste­lijns aan­pak hier­van. Depres­si­vi­teit Depres­si­vi­teit komt vaker voor dan je denkt. In Neder­land krijgt een op de vijf vol­was­se­nen ooit …

Naar begrip en open­heid rond depres­sie Lees verder »