Nieuw inzicht in hoe de geest het lichaam beïnvloedt

Neu­ro­we­ten­schap­pers heb­ben nieu­we neu­ra­le net­werk­ver­bin­din­gen tus­sen de her­sen­schors en het bij­nier­merg ont­dekt. Deze ver­bin­din­gen zijn betrok­ken bij de stress­res­pons. Ze geven beter inzicht in hoe depres­sie, stress en ande­re men­ta­le toe­stan­den orgaan­func­tie kun­nen ver­an­de­ren, en laten zien dat er een …

Nieuw inzicht in hoe de geest het lichaam beïn­vloedt Lees verder »