Home » brein

brein

Hoe doen antilopes dat?

Hoe doen anti­lo­pen en zebra’s dat toch: zon­der stress rond­lo­pen in een wereld vol gevaar? Het pro­bleem met ons men­sen is dat wij nega­tie­ve gedach­ten kun­nen heb­ben. Zebra’s en anti­lo­pen kun­nen niet pie­ke­ren; daar gaan we althans van uit, want …

Hoe doen anti­lo­pes dat? Lees verder »

Relax More - Compassietraining, meer dan alleen maar meer mindfulness

Compassietraining, meer dan alleen maar meer mindfulness

Mind­ful­ness-ver­volg­trai­ning Toen ik een aan­tal jaar gele­den voor het eerst hoor­de van een Mind­­ful­­ness-ver­­­vol­g­­trai­­ning, had ik er gemeng­de gevoe­lens bij. Mind­ful­ness is een trai­ning die al een behoor­lijk posi­tief effect kan heb­ben op de manier waar­op men­sen met stress en …

Com­pas­sie­trai­ning, meer dan alleen maar meer mind­ful­ness Lees verder »

Relax More - Is stress besmettelijk? Hoe jouw brein wordt aangetast door andermans stress...

Is stress besmettelijk? Hoe jouw brein wordt aangetast door andermans stress…

Ver­an­dert stress je brein? Onder­zoe­kers van de Uni­ver­si­teit van Cal­ga­ry ont­dek­ken dat stress meer dan alleen besmet­te­lijk is: het ver­an­dert het brein op cel­lu­lair niveau. Onder­zoek bij mui­zen In een onder­zoek dat recent gepu­bli­ceerd is in Natu­re Neu­ro­s­cien­ce, heb­ben Jai­deep Bains, …

Is stress besmet­te­lijk? Hoe jouw brein wordt aan­ge­tast door ander­mans stress… Lees verder »

Relax More - Multiple Sclerose, mindfulness helpt bij de kwaliteit van leven

Multiple Sclerose, mindfulness helpt bij de kwaliteit van leven

Mul­ti­ple Scle­ro­se — MS Af en toe schrijf ik iets over een weten­schap­pe­lijk onder­zoek. Een tijd­je gele­den ont­dek­te ik een arti­kel over het ver­be­te­ren van de kwa­li­teit van leven met behulp van mind­ful­ness voor men­sen met MS. Mul­ti­ple Scle­ro­se. Een slo­pen­de ziekte, …

Mul­ti­ple Scle­ro­se, mind­ful­ness helpt bij de kwa­li­teit van leven Lees verder »

Relax More - Waarom mediteren?

Waarom mediteren?

Mat­thieu Ricard staat bekend als “geluk­kig­ste man in de wereld”, dus het is niet ver­ba­zing­wek­kend dat hij geluk­kig zijn als een belang­rij­ke reden noemt om te medi­te­ren. In een inter­view met boed­dhis­tisch kwar­taal­blad Tri­cy­cle werd hem gevraagd om een visie …

Waar­om medi­te­ren? Lees verder »

Scroll to Top