Home » Dalai Lama

Dalai Lama

Ik en de ander

Wan­neer we con­ti­nu den­ken aan “ik, mij­zelf, mij” en alleen maar over ons­zelf pra­ten, beper­ken we ern­stig het for­maat van de wereld waar we toe wil­len beho­ren. De gebeur­te­nis­sen die plaats­vin­den in het benau­wen­de kli­maat van de zelf­ge­richt­heid, heb­ben een …

Ik en de ander Lees verder »

Relax More - Zaden van geweld

Zaden van geweld

We zijn het er denk ik alle­maal wel over eens dat geweld iets is dat we lie­ver uit de wereld heb­ben, maar laten we eerst eens kij­ken of geweld über­haupt eni­ge waar­de heeft. Van­uit een strikt prag­ma­tisch per­spec­tief kun je zeg­gen dat …

Zaden van geweld Lees verder »

Scroll to Top