Home » ego

ego

Ik en de ander

Wan­neer we con­ti­nu den­ken aan “ik, mij­zelf, mij” en alleen maar over ons­zelf pra­ten, beper­ken we ern­stig het for­maat van de wereld waar we toe wil­len beho­ren. De gebeur­te­nis­sen die plaats­vin­den in het benau­wen­de kli­maat van de zelf­ge­richt­heid, heb­ben een …

Ik en de ander Lees verder »

Relax More - Geluk zoeken in spullen

Geluk zoeken in spullen

De heden­daag­se con­su­men­ten­cul­tuur is geba­seerd op direc­te behoef­te­be­vre­di­ging. Velen van ons wil­len een hech­te band met een spi­ri­tu­e­le leraar, maar wan­neer de richt­lij­nen van deze leraar niet aan onze wen­sen tege­moet komen, of ons ego teveel in het nauw drukken, …

Geluk zoe­ken in spul­len Lees verder »

Scroll to Top