Home » energie

energie

Mindfulness verbetert psychisch welzijn

Mind­ful­ness­trai­ning met medi­ta­tie en bewe­gings­oe­fe­nin­gen ver­be­tert de psy­chi­sche gezond­heid van pati­ën­ten met lang­du­rig onver­klaar­de fysie­ke klach­ten, zoals chro­ni­sche rug­pijn, buik­pijn, hoofd­pijn of hart­klop­pin­gen. Dit blijkt uit onder­zoek waar­op psy­chi­a­ter in oplei­ding His­ke van Raves­teijn pro­mo­veer­de bij het UMC St Radboud. …

Mind­ful­ness ver­be­tert psy­chisch wel­zijn Lees verder »

Relax More - Tai Chi Zwaardvorm

Tai Chi Zwaardvorm

Komend najaar (van 2016 dus) star­ten we een nieu­we Tai Chi les, name­lijk zwaard­vorm. Bewe­gen met een zwaard is een prach­ti­ge ver­bre­ding én ver­die­ping van je Tai Chi beoe­fe­ning. Het zwaard is een authen­tiek Chi­nees wapen, waar­mee al heel lang …

Tai Chi Zwaard­vorm Lees verder »

Scroll to Top