Home » ethiek

ethiek

Mindful waarvan?

Als mind­ful­ness wer­ke­lijk een ver­an­de­ring in onze maat­schap­pij teweeg wil bren­gen, moet het meer omvat­ten dan alleen maar bewust te zijn van je eigen behoef­te aan com­fort, gezond­heid en rust. Ech­te mind­ful­ness brengt met zich mee dat je bewust bent van …

Mind­ful waar­van? Lees verder »

Relax More - Hartcore, een pleidooi voor onverbiddelijke hartelijkheid als oplossing

Hartcore, een pleidooi voor onverbiddelijke hartelijkheid als oplossing

De kern van de cri­sis waar­in de wes­ter­se wereld zich bevindt is niet van eco­no­mi­sche aard maar draait om ethiek. Hoe­wel de pro­ble­men finan­ci­eel, eco­no­misch of poli­tiek ver­taald wor­den, in fei­te gaan ze veel die­per. Ze raken de kern van …

Hart­co­re, een plei­dooi voor onver­bid­de­lij­ke har­te­lijk­heid als oplos­sing Lees verder »

Relax More - Mindfulness anyone?

Mindfulness anyone?

Door André van der Braak De tijd dat mind­ful­ness wat lache­rig werd afge­daan als een mar­gi­naal ver­schijn­sel ligt onder­tus­sen wel ach­ter ons. Er ver­schij­nen seri­eu­ze weten­schap­pe­lij­ke stu­dies over mind­ful­ness. Maar het bes­te bewijs dat mind­ful­ness de exo­ti­sche fase ont­groeid is, is …

Mind­ful­ness any­o­ne? Lees verder »

Relax More - Panama Papers

Panama Papers

Het is toch wat met al die rij­ken. Doen ze iets legaals via post­bus­fir­ma’s, is het ook niet goed. Reken maar dat ze deze con­struc­ties met heel veel aan­dacht en secuur­heid, beslist­heid en vol­har­dend­heid — mooie deug­den — heb­ben vorm­ge­ge­ven en inge­zet. “Mind­ful …

Pana­ma Papers Lees verder »

Relax More - Beyond McMindfulness 1

Beyond McMindfulness

In een arti­kel op The Huf­fing­ton Post gaan Ron Pur­ser en David Loy in op het ver­schijn­sel mind­ful­ness, een tech­niek die momen­teel als war­me brood­jes over de toon­bank gaat. Cri­ti­ci spre­ken al over McMind­ful­ness. Loy is de auteur van het …

Beyond McMind­ful­ness Lees verder »

Scroll to Top