Home » filosofie

filosofie

Relax More - Nei Jing Tu

Nei Jing Tu

De Nei Jing Tu is een beken­de Chi­ne­se afbeel­ding van het men­se­lijk lichaam vol­gens de tra­di­ti­o­neel Chi­nees genees­kun­di­ge visie. De ver­taal­de titel luidt onge­veer ‘kaart van het inner­lij­ke land­schap’ of ‘kaart van de inter­ne alche­mie’. Het ver­beeldt het onzicht­ba­re in het …

Nei Jing Tu Lees verder »

Scroll to Top