Home » groot

groot

Relax More - Het hart van alles

Het hart van alles

Het hart van het uni­ver­sum heeft niet een spe­ci­fie­ke loca­tie, het is niet ergens daar­bui­ten. Het is ver­bor­gen in alles wat is. Een uit­spraak van Eck­hart Tol­le die ik recent tegen­kwam. Een uit­spraak die me her­in­ner­de aan een ander gezeg­de dat …

Het hart van alles Lees verder »

Een belangrijke foto

Een prach­tig film­pje, dat is het. Het begint al met de muziek: “Shi­ne on you cra­zy dia­mond” van Pink Floyd, dit film­pje van ESA/NASA, geti­teld Keep loo­king up, opge­dra­gen aan astro­noom Carl Sagan. Hier­on­der de door mij ver­taal­de tekst van …

Een belang­rij­ke foto Lees verder »

Scroll to Top