Home » humor

humor

Storen of niet storen?

Zen­mees­ter (Ros­hi) Richard Baker ver­tel­de eens over een droom die hij had: hij was bezig het ant­woord te vin­den op een belang­rij­ke vraag toen de tele­foon ging. Hij negeer­de de tele­foon en richt­te zich ver­der op de vraag. Toen de telefoon …

Sto­ren of niet sto­ren? Lees verder »

Relax More - Stop daarmee!

Stop daarmee!

Ik kreeg laat­ste een tip over een leuk film­pje. Een film­pje dat het oever­lo­ze gezwam op de hak neemt dat wel eens dreigt te gebeu­ren tij­dens gespreks­the­ra­pie­ën. Wat mij betreft een leuk en goed film­pje omdat het wel een kern …

Stop daar­mee! Lees verder »

Scroll to Top