Pure winst

Ik las een tijd­je gele­den een arti­kel over een mind­ful­ness­trai­ner die werk­te met “moei­lij­ke” jon­ge­ren in de VS. Jon­ge­ren die op één of ande­re manier met jus­ti­tie in aan­ra­king waren geweest en bij hun reha­bi­li­ta­tie gebruik moch­ten maken van een …

Pure winst Lees verder »