Mindfulness is niet doelloos

Door |Categorieën: Inspiratie|Tags: , , , , |

Mindfulness ondersteunt de intentie om van moment tot moment bewust te zijn van ons handelen en om zo min mogelijk schade te berokkenen; om vriendelijk te zijn, en om gedachten en handelingen die voortkomen uit- of leiden tot achteloosheid en onverschilligheid, af te wijzen. Zonder de [...]