Home » krant

krant

De ellende in het dagelijkse nieuws, een uitdaging om mindful te blijven

Inlei­ding Een aan­tal jaar gele­den werd Jon Kabat-Zinn voor de (Ame­ri­kaan­se) radio geïn­ter­viewd. Reden was het ver­schij­nen van zijn nieu­we boek, genaamd “Mind­ful­ness for begin­ners, reclai­ming the pre­sent moment”. De Neder­land­se titel luidt “Mind­ful­ness voor begin­ners, het hier en nu …

De ellen­de in het dage­lijk­se nieuws, een uit­da­ging om mind­ful te blij­ven Lees verder »

Relax More - Spotlight

Spotlight

Spot­light, een klei­ne redac­tie van de Bos­ton Glo­be die zich bezig houdt met onder­zoeks­jour­na­lis­tie­ke pro­jec­ten. Ook de naam van de film met als the­ma een groot onder­zoek van deze redac­tie naar mis­bruik in de Katho­lie­ke kerk. Spot­light: de film Een uiterst boei­en­de film, …

Spot­light Lees verder »

Scroll to Top