Een geschikte mindfulnesstrainer vinden?

Inlei­ding Mind­ful­ness is popu­lair. Dat is niet raar, als je ziet hoe­veel erover geschre­ven wordt, hoe­veel onder­zoek er gedaan wordt en hoe keer op keer uit deze onder­zoe­ken blijkt dat het­geen deel­ne­mers rap­por­te­ren ook weten­schap­pe­lijk aan­ge­toond kan wor­den: meer rust, …

Een geschik­te mind­ful­ness­trai­ner vin­den? Lees verder »