Home » kwaliteit van leven

kwaliteit van leven

Mindfulness verbetert gezondheidstoestand bij Type 2 Diabetes

Mind­ful­ness en sui­ker­ziek­te Een MBSR (Mind­ful­ness Based Stress Reduc­ti­on) inter­ven­tie is effec­tief in het ver­be­te­ren van de gezond­heids­toe­stand en het ver­la­gen van de fre­quen­tie van depres­sie bij men­sen met type 2 dia­be­tes (sui­ker­ziek­te). Aldus een publi­ca­tie in het blad Dia­be­tes Care. …

Mind­ful­ness ver­be­tert gezond­heids­toe­stand bij Type 2 Dia­be­tes Lees verder »

Relax More - Multiple Sclerose, mindfulness helpt bij de kwaliteit van leven

Multiple Sclerose, mindfulness helpt bij de kwaliteit van leven

Mul­ti­ple Scle­ro­se — MS Af en toe schrijf ik iets over een weten­schap­pe­lijk onder­zoek. Een tijd­je gele­den ont­dek­te ik een arti­kel over het ver­be­te­ren van de kwa­li­teit van leven met behulp van mind­ful­ness voor men­sen met MS. Mul­ti­ple Scle­ro­se. Een slo­pen­de ziekte, …

Mul­ti­ple Scle­ro­se, mind­ful­ness helpt bij de kwa­li­teit van leven Lees verder »

Scroll to Top