Home » lichaam-geest

lichaam-geest

Relax More - PTSS en stressgerelateerde aandoeningen en auto-immuunziekten

PTSS, stressgerelateerde aandoeningen en auto-immuunziekten

Inlei­ding Recent onder­zoek van weten­schap­pers uit IJs­land en Zwe­den laat zien dat men­sen die PTSS (Post-Trau­­ma­­ti­­sche Stress Stoor­nis) heb­ben gehad een ver­hoog­de kans heb­ben op het krij­gen van auto-immuun­­ziek­­ten. Het onder­zoek is gepu­bli­ceerd in het voor­aan­staan­de Jour­nal of the Ame­ri­can Medical …

PTSS, stress­ge­re­la­teer­de aan­doe­nin­gen en auto-immuun­ziek­ten Lees verder »

Relax More - Tai Chi Zwaardvorm

Tai Chi Zwaardvorm

Komend najaar (van 2016 dus) star­ten we een nieu­we Tai Chi les, name­lijk zwaard­vorm. Bewe­gen met een zwaard is een prach­ti­ge ver­bre­ding én ver­die­ping van je Tai Chi beoe­fe­ning. Het zwaard is een authen­tiek Chi­nees wapen, waar­mee al heel lang …

Tai Chi Zwaard­vorm Lees verder »

Relax More - Nei Jing Tu

Nei Jing Tu

De Nei Jing Tu is een beken­de Chi­ne­se afbeel­ding van het men­se­lijk lichaam vol­gens de tra­di­ti­o­neel Chi­nees genees­kun­di­ge visie. De ver­taal­de titel luidt onge­veer ‘kaart van het inner­lij­ke land­schap’ of ‘kaart van de inter­ne alche­mie’. Het ver­beeldt het onzicht­ba­re in het …

Nei Jing Tu Lees verder »

Scroll to Top