Home » muziek

muziek

Relax More - It takes two...

It takes two…

Een onge­luk over­komt de bes­ten Peter Levi­ne, grond­leg­ger van de lichaams­ge­rich­te trau­ma­the­ra­pie genaamd Soma­tic Expe­rien­cing®, start zijn boek ‘De stem van je lichaam’ met het ver­haal van een ver­keers­on­ge­val waar­bij hij zelf betrok­ken was. Peter Levi­ne zou Peter Levi­ne niet …

It takes two… Lees verder »

Een oefendip…

Die laat­ste week… In de laat­ste bij­een­komst van de mind­­ful­­ness- en com­pas­sietrai­ning heb­ben we altijd aan­dacht voor het ver­der vorm­ge­ven van de medi­ta­­tie-beoe­­fe­­ning in je leven. Want als je na 8 weken inten­sief oefe­nen vrij gela­ten wordt, dan mag je …

Een oefen­dip… Lees verder »

Relax More - De kracht van herhaling

De kracht van herhaling

Can­to Ik ben sinds eni­ge tijd een lief­heb­ber van Can­to Osti­na­to, een com­po­si­tie van de Neder­land­se com­po­nist Sime­on ten Holt. Een bij­zon­der muziek­stuk. Het wordt geca­te­go­ri­seerd in de moder­ne mini­ma­lis­ti­sche muziek. Mis­schien terecht vol­gens ken­ners — waar ik mezelf niet …

De kracht van her­ha­ling Lees verder »

Relax More - Erbarme Dich

Erbarme Dich

Mat­thäus Pas­si­on De afge­lo­pen weken heeft de Mat­thäus Pas­si­on van Bach weer in vele ker­ken en con­cert­za­len geklon­ken. Vorig jaar maak­te Cher­ry Duyns de docu­men­tai­re “De Mat­thäus Mis­sie van Rein­bert de Leeuw” over diens inter­pre­ta­tie van het beroem­de stuk. Op …

Erbar­me Dich Lees verder »

Relax More - Chi Kung warm-up voor muzikanten

Qigong warm-up voor muzikanten

Ik mocht recent een och­­tend-work­­shop geven voor de deel­ne­mers van het zomer­kamp van de Neder­land­se Fluit­aca­de­mie (Neflac). Wereld­wijd Het jaar­lijk­se zomer­kamp is bedoeld om veel­be­lo­ven­de jon­ge flui­tis­ten extra ont­wik­kel­mo­ge­lijk­he­den te geven en begin­nend pro­fes­si­o­neel flui­tis­ten extra ver­die­ping en ver­bre­ding te bie­den. De …

Qig­ong warm-up voor muzi­kan­ten Lees verder »

Relax More - Verfijning

Verfijning

Qig­ong cur­sist Hel­wi schreef recent over het effect van de les­sen. Ik ben blij met haar woor­den én de toe­stem­ming om het op de web­si­te te mogen plaat­sen… Ver­fij­ning is het begrip dat bij me opkomt als ik het effect …

Ver­fij­ning Lees verder »

Relax More - Parachute

Parachute

Your mind is like a para­chu­te. It func­ti­ons only when open              — Frank Zap­pa — Ik ver­wacht­te niet iets mind­ful van Zap­pa. Aaar­gh, die voor­oor­de­len, die vast­zit­ten­de over­tui­gin­gen van mij. Ver­gis­sen is men­se­lijk. Vroe­ger ervoer ik zijn muziek als gek­te — en dat trok …

Para­chu­te Lees verder »

Scroll to Top