It takes two…

Een onge­luk over­komt de bes­ten Peter Levi­ne, grond­leg­ger van de lichaams­ge­rich­te trau­ma­the­ra­pie genaamd Soma­tic Expe­rien­cing®, start zijn boek ‘De stem van je lichaam’ met het ver­haal van een ver­keers­on­ge­val waar­bij hij zelf betrok­ken was. Peter Levi­ne zou Peter Levi­ne niet …

It takes two… Lees verder »