Home » open

open

Relax More - Open de deur

Open de deur

Wan­neer je Zen medi­ta­tie beoe­fent, pro­beer niet te stop­pen met den­ken. Als iets in je geest opkomt, laat het bin­nen­ko­men en laat het eruit gaan. Het zal niet lang blij­ven. Wan­neer je pro­beert je den­ken te stop­pen, bete­kent dat dat het …

Open de deur Lees verder »

Scroll to Top