Home » positief

positief

Relax More - Compassionele actie

Compassionele actie

Wan­neer we gela­den zijn met boos­heid, doen we vaak din­gen die meer kwaad dan goed doen. Com­pas­sie­vol (of com­pas­si­o­neel) zijn bete­kent NIET dat je pas­sief bent. We kun­nen actief zijn en wer­ken aan het bestrij­den van onrecht en leed, maar …

Com­pas­si­o­ne­le actie Lees verder »

Scroll to Top