Effecten van de compassietraining

Geran­do­mi­seerd onder­zoek naar de werk­zaam­heid van Mind­ful­ness-Based Com­pas­si­o­na­te Living (MBCL) bij men­sen met terug­ke­ren­de depres­sie Inlei­ding Eer­der is geble­ken dat Mind­­ful­­ness-Based Cog­ni­tie­ve The­ra­pie (MBCT) terug­val en depres­sie­ve symp­to­men ver­min­dert bij men­sen met terug­ke­ren­de en chro­ni­sche depres­sie (1,2). Ech­ter, ach­ter­af blijven …

Effec­ten van de com­pas­sie­trai­ning Lees verder »