Home » thuis

thuis

Relax More - Waar is thuis?

Waar is thuis?

Een gast­blog door Mari­ke Smil­de Ik voel me thuis als ik er ben.Ik ben thuis als ik mijn voor­deur ach­ter me dicht­trek.Of niet?Ik ben dan in ieder geval in het huis waar ik woon. Ik ben daar thuis waar ik op …

Waar is thuis? Lees verder »

Relax More - Chi Kung thuis

Qigong thuis

Huis­hou­de­lijk werk is een uit­da­ging voor mij. De her­ha­len­de bewe­gin­gen lenen zich uiter­ma­te goed voor het toe­pas­sen van Qig­ong. Dit vraagt van mij aan­dacht, dis­ci­pli­ne en heel veel zacht­heid naar mezelf. Mijn aan­dacht is niet op 1 punt gericht. Mijn aandacht …

Qig­ong thuis Lees verder »

Relax More - Werk en privé balans?

Werk en privé balans?

Laatst kwam er een spreuk voor­bij waar­bij een goe­de balans tus­sen werk en pri­vé als belang­rijk werd aan­ge­merkt. Daar zul­len wei­nig men­sen het mee oneens zijn, mij­zelf incluis. Wat is werk en wat is pri­vé? Het zorgt voor veel pro­ble­men: een onba­lans tussen …

Werk en pri­vé balans? Lees verder »

Scroll to Top