Home » tips

tips

Over de vergoeding van mindfulness

Mind­ful­ness is effec­tief Mind­ful­ness wordt in toe­ne­men­de mate ver­goed door zorg­ver­ze­ke­raars. Een goe­de zaak, want mind­ful­ness is effec­tief. Tal­lo­ze weten­schap­pe­lij­ke onder­zoe­ken tonen dit aan. Niet alleen ver­min­de­ren stress­ge­bon­den klach­ten, ook de alge­he­le kwa­li­teit van leven wordt als aan­zien­lijk hoger beoordeeld …

Over de ver­goe­ding van mind­ful­ness Lees verder »

Fysieke isolatie — een overlevingsgids met 9 pijlers

Inlei­ding Tal­lo­ze men­sen wonen alleen. Vrij­ge­zel­len, wedu­wen, weduw­naars en ande­re alleen­gaan­den. Men­sen die al dan niet zelf­ge­ko­zen een groot deel van hun leven in fysie­ke iso­la­tie leven.  In 2020 wer­den ook gezin­nen en fami­lies gecon­fron­teerd met de nood­zaak om afstand te …

Fysie­ke iso­la­tie — een over­le­vings­gids met 9 pij­lers Lees verder »

Scroll to Top