Home » veilig

veilig

De diepste natuur van onze geest

Lief­de en com­pas­sie zijn, teza­men met enke­le ande­re eigen­schap­pen, fun­da­men­te­le kwa­li­tei­ten, ver­an­kerd in de diep­ste natuur van onze geest. In deze onver­an­der­lij­ke kwa­li­tei­ten ligt de fei­te­lij­ke bron van vei­lig­heid voor ons­zelf en ande­ren. Je dit te rea­li­se­ren bete­kent je eigen waar­dig­heid en …

De diep­ste natuur van onze geest Lees verder »

Relax More - Waar is thuis?

Waar is thuis?

Een gast­blog door Mari­ke Smil­de Ik voel me thuis als ik er ben.Ik ben thuis als ik mijn voor­deur ach­ter me dicht­trek.Of niet?Ik ben dan in ieder geval in het huis waar ik woon. Ik ben daar thuis waar ik op …

Waar is thuis? Lees verder »

Scroll to Top