Home » verbonden

verbonden

Relax More - Het hart van alles

Het hart van alles

Het hart van het uni­ver­sum heeft niet een spe­ci­fie­ke loca­tie, het is niet ergens daar­bui­ten. Het is ver­bor­gen in alles wat is. Een uit­spraak van Eck­hart Tol­le die ik recent tegen­kwam. Een uit­spraak die me her­in­ner­de aan een ander gezeg­de dat …

Het hart van alles Lees verder »

Relax More - Het grote plaatje

Het grote plaatje

Wan­neer een foto van de aar­de, van­uit de ruim­te geno­men, beschik­baar is, kan een nieu­we, krach­ti­ge visie ont­staan. Woor­den die de Brit­se astro­loog en kos­mo­loog Fred Hoy­le schreef in 1948 — pre­cies 20 jaar voor­dat de foto die je hierboven …

Het gro­te plaat­je Lees verder »

Scroll to Top