Verdraagzaamheid

Een aan­tal weken gele­den heeft anti-Islam-bewe­­ging Pegi­da een demon­stra­tie in Apel­doorn gehou­den. Daar kun je natuur­lijk van alles van vin­den, maar wat mij erg trof, was het ini­ti­a­tief van een loka­le win­ke­lier (Mode­huis Beer­mann om pre­cies te zijn) om een …

Ver­draag­zaam­heid Lees verder »