Home » verlichting

verlichting

Relax More - Hoe een beroerte kan voelen...

Hoe een beroerte kan voelen…

Inlei­ding In de jaren die ik werk­te in de regu­lie­re gezond­heids­zorg heb ik heel veel men­sen gezien met een beroer­te. Ik vind het een zeer indruk­wek­kend ziek­te­beeld. Men­sen ver­an­de­ren soms com­pleet, wor­den een ander mens. Afhan­ke­lijk­heid, spraak­stoor­nis­sen, ver­lam­ming. Iets dat …

Hoe een beroer­te kan voe­len… Lees verder »

Scroll to Top