Home » William C. C. Chen

William C. C. Chen

Relax More - Tai Chi beoefening en het voorkomen van hartaandoeningen 6

Tai Chi beoefening en het voorkomen van hartaandoeningen

Rech­ten en colo­fon De belang­rijk­ste stap­pen bij het voor­ko­men van hart­aan­doe­nin­gen zijn bewe­ging, teza­men met gezon­de voe­ding, gezon­de slaap en gezond den­ken. Oefe­nin­gen hel­pen om de spie­ren van de rib­ben­kast te ont­span­nen en de orga­nen vol­doen­de ruim­te te geven. Het verbeteren …

Tai Chi beoe­fe­ning en het voor­ko­men van hart­aan­doe­nin­gen Lees verder »

Relax More - Tai Chi Zwaardvorm

Tai Chi Zwaardvorm

Komend najaar (van 2016 dus) star­ten we een nieu­we Tai Chi les, name­lijk zwaard­vorm. Bewe­gen met een zwaard is een prach­ti­ge ver­bre­ding én ver­die­ping van je Tai Chi beoe­fe­ning. Het zwaard is een authen­tiek Chi­nees wapen, waar­mee al heel lang …

Tai Chi Zwaard­vorm Lees verder »

Relax More - Workshopverslag over Grootmeester William C.C. Chen in Deventer

Workshopverslag over Grootmeester William C.C. Chen in Deventer

Zie onder voor de cre­dits voor dit mooie arti­kel. ‘Ener­gi­ze with your heart’ ‘Ener­gi­ze your fee­lings’ ‘Fee­ling with your heart’ Groot­mees­ter in de T’ai Chi Wil­li­am C.C. Chen in Deven­ter Wil­li­am C.C. Chen, woon­ach­tig in New York, is een gro­te naam voor …

Work­shop­ver­slag over Groot­mees­ter Wil­li­am C.C. Chen in Deven­ter Lees verder »

Scroll to Top