Home » zorgen

zorgen

Ik en de ander

Wan­neer we con­ti­nu den­ken aan “ik, mij­zelf, mij” en alleen maar over ons­zelf pra­ten, beper­ken we ern­stig het for­maat van de wereld waar we toe wil­len beho­ren. De gebeur­te­nis­sen die plaats­vin­den in het benau­wen­de kli­maat van de zelf­ge­richt­heid, heb­ben een …

Ik en de ander Lees verder »

Scroll to Top