Over de vergoeding van mindfulness

Mind­ful­ness is effec­tief Mind­ful­ness wordt in toe­ne­men­de mate ver­goed door zorg­ver­ze­ke­raars. Een goe­de zaak, want mind­ful­ness is effec­tief. Tal­lo­ze weten­schap­pe­lij­ke onder­zoe­ken tonen dit aan. Niet alleen ver­min­de­ren stress­ge­bon­den klach­ten, ook de alge­he­le kwa­li­teit van leven wordt als aan­zien­lijk hoger beoordeeld …

Over de ver­goe­ding van mind­ful­ness Lees verder »