Home » Learn More » Gelezen, gehoord, gezien » Verbonden in klanken

Verbonden in klanken

Relax More - Verbonden in klanken

Ik laat in de com­pas­sie­trai­ning regel­ma­tig dit film­pje zien, dat me iede­re keer weer raakt. Het gaat over klank en over ver­wach­ting, maar wat mij betreft ook over ver­bon­den­heid. Mis­schien moet u er eerst maar eens naar kijken.

 

Je kunt er, zoals meest­al, op meer­de­re manie­ren naar kij­ken. De neu­ro­lo­gi­sche manier is een heel inte­res­san­te. Hoe werkt dat in ons brein? Wel­ke neu­ro­nen scha­ke­len, wel­ke gebie­den zijn actief? Boeiend!

Maar dat VOEL ik niet. Ik voel niet dat de neu­ro­nen scha­ke­len en vuren. Ik merk niets van de acti­vi­tei­ten die in mijn brein schij­nen plaats te vinden.

Ik merk op dat het horen van de melo­die alleen een soort van her­ken­ning met zich mee­brengt. Hij blijft ook han­gen. Toen ik het film­pje aan onze zoon liet zien, her­ken­de hij het met­een als een soort oer­me­lo­die.

Wat me daar­bij ook opvalt is dat er geen val­se toon is. Het gaat ook gewoon in één keer hele­maal goed! En klinkt ook nog ont­span­nen. Ik ben geen muziek­the­o­rie-expert, maar die pen­ta­to­ni­sche toon­lad­ders waar het hier over gaat, heb­ben schijn­baar geen ‘val­se noten’ (?).

Maar hoe zou dat nu zit­ten met die her­ken­ning? Met het feit dat een heel publiek dat blijk­baar ook heeft? Merk ook op dat McFer­rin, zoals hij zelf aan het eind zegt, dit ‘expe­ri­ment’ bij meer­de­re gele­gen­he­den heeft gedaan en dat ieder publiek dit direct en fout­loos oppikt.
Toont dit film­pje niet aan dat we, behal­ve 99,99% gene­tisch gelijk en alle­maal voor­zien van een brein dat min of meer het­zelf­de werkt, mis­schien ook nog op een ande­re manier ver­bon­den zijn?

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
2 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline reacties
Bekijk alle reacties
2
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top