Home » De visie & missie van Relax More

De visie & missie van Relax More

Relax More verzorgt lessen en trainingen waarbij bewust-zijn en -omgaan met lichaam en geest centraal staan.

Zo streven we ernaar om deelnemers meer in contact te laten zijn met zichzelf en hun gedrag minder door externe impulsen of interne instincten te laten bepalen. Immers:

Vrede in de wereld kan alleen bereikt worden via innerlijke vrede in ieder mens.

In de moderne samenleving eisen werkdruk en andere spanningen een steeds hogere tol. Veel lichamelijke- en geestelijke problemen worden veroorzaakt of verergerd door stress. Vermoeidheid, gevoelens van onmacht en controleverlies, onzekerheid, somberheid en depressie doen een flinke aanslag op de gezondheid.

Daarnaast krijgen we vanuit onze cultuur en opvoeding niet goed aangeleerd om adequaat met tegenslagen en emoties om te gaan. Wat we vooral leren is om prettige dingen vast te houden, onprettige dingen af te stoten en als we merken dat niet werkt, gaan we harder ons best doen.

Het is een kunst om die negatieve spiraal om te buigen naar een positieve levenshouding en daarbij onvermoede en ongebruikte energiebronnen aan te boren.

Relax More richt zich op integrale gezondheid en levenskunst

Dat een goede gezondheid hand in hand gaat met een goede conditie is algemeen bekend. Omdat de moderne mens steeds minder lichamelijke arbeid verricht, wordt in fitnesscentra veel aandacht besteed aan fysieke krachtsinspanningen. Deze zijn echter uitsluitend gericht op de ontwikkeling van spieren en het uithoudingsvermogen. Vaak ligt er ook een zekere prestatiedrang aan ten grondslag.

Maar gezondheid is meer dan alleen een uiterlijke vorm, kracht en uithoudingsvermogen.
Levensstijl, geestelijke ontspanning en oefening, gezonde voeding en vrijetijdsbesteding met aandacht voor familie en vrienden, kunst, cultuur en spiritualiteit horen er ook allemaal bij.
Helaas worden deze belangrijke onderdelen van integrale gezondheid schromelijk onderbelicht.

Zonder de pretentie te hebben alle antwoorden te kennen zet Relax More zich in voor een betere (integrale) gezondheid van mensen. Wij doen dit niet alleen door trainingen en lessen te verzorgen, maar ook door verbanden te leggen tussen gedrag, oefening, voeding en gezondheid.

Zo hopen wij een bijdrage te leveren aan een betere wereld.

Kijk rustig rond op deze site, lees in Learn More of in ons Relaxicon en maak nader kennis met deze visie en de manier waarop wij die vorm proberen te geven in het dagelijks leven.

Daarbij nodigen wij je uit om je te abonneren op de nieuwsbrief (onderaan deze pagina).

Scroll naar boven