Visie & missie

Relax More verzorgt cursussen, workshops en trainingen waarbij bewust-zijn en omgaan met lichaam en geest centraal staan

In de moderne samenleving eisen werkdruk en andere spanningen een steeds hogere tol. Veel lichamelijke- en geestelijke problemen worden veroorzaakt of verergerd door stress. Vermoeidheid, gevoelens van onmacht en controleverlies, onzekerheid, somberheid en depressie doen een flinke aanslag op de gezondheid.
Het is tegenwoordig bijna een kunst om die negatieve spiraal om te buigen naar een positieve levenshouding en daarbij onvermoede en ongebruikte energiebronnen aan te boren.

Relax More richt zich op integrale gezondheid en levenskunst

Dat een goede gezondheid hand in hand gaat met een goede conditie is algemeen bekend. Omdat de moderne mens steeds minder lichamelijke arbeid verricht, wordt in fitnesscentra veel aandacht besteed aan fysieke krachtsinspanningen. Deze zijn echter uitsluitend gericht op de ontwikkeling van spieren en het uithoudingsvermogen. Vaak ligt er ook een zekere prestatiedrang aan ten grondslag.

Maar gezondheid is meer dan alleen een uiterlijke vorm, kracht en uithoudingsvermogen.
Levensstijl, geestelijke ontspanning en oefening, gezonde voeding en vrijetijdsbesteding met aandacht voor familie en vrienden, kunst, cultuur en spiritualiteit horen er ook allemaal bij.
Helaas worden deze belangrijke onderdelen van integrale gezondheid schromelijk onderbelicht.

Zonder de pretentie te hebben alle antwoorden te kennen zet Relax More zich in voor een betere (integrale) gezondheid van mensen. Wij doen dit niet alleen door trainingen, lessen en workshops te verzorgen, maar ook door verbanden te leggen tussen gedrag, oefening, voeding en gezondheid.

Zo hopen wij een bijdrage te leveren aan een betere wereld.

Kijk rustig rond op deze site, lees in Learn More of in ons Relaxicon en maak nader kennis met deze visie en de manier waarop wij die vorm proberen te geven in het dagelijks leven.

Daarbij nodigen wij je uit om je te abonneren op de nieuwsbrief (onderaan deze pagina).

Scroll to Top