Home » Learn More » Inspiratie » Volledig één ding doen

Volledig één ding doen

Relax More - Volledig één ding doen

Net als je alleen maar zit wan­neer je in medi­ta­tie zit, zo kun je ook gewaar zijn van het lichaam dat in slaap gaat val­len wan­neer je in bed ligt. Als je loopt, dan loop je alleen maar. Als je eet, ben je pre­cies dan alleen maar aan het eten.

Je hele bestaan richt zich op dat­ge­ne wat je aan het doen bent, op pre­cies dát moment, en pro­beer dat je hele leven te doen.

Zo trai­nen we ons­zelf om geheel betrok­ken te zijn bij dat­ge­ne wat we aan het doen zijn. Of het nu zit­ten is of eten, hou je niet bezig met discursieve‑, rond­dwa­len­de- of aflei­den­de gedach­ten. Je hele wezen — lichaam en geest — is hele­maal daar. Wat je ook doet, met wel­ke taak je ook bezig bent, je hele leven speelt zich af op dat moment.

Som­mi­ge men­sen inter­pre­te­ren het ‘vol­le­dig doen’ van een oefe­ning of een taak als iets dat wel erg inspan­nend moet zijn. Dat is niet juist. Door iets met je hele wezen te doen ben je tege­lijk bevrijd van het doen van iets anders op dat­zelf­de moment. Op die manier hoef je, wan­neer je alleen maar dat ene ding doet, je ook alleen maar daar­mee bezig te hou­den en kun je dat op een ont­span­nen manier en met een relax­te hou­ding doen.

Zo ga je beter begrij­pen wat de bete­ke­nis is van met je hele wezen betrok­ken zijn bij één han­de­ling. Dit is pre­cies de rus­ti­ge en ont­span­nen hou­ding waar­mee we ook mediteren.

Vrij ver­taald uit ‘The Method of No-Method: The Chan Prac­ti­ce of Silent Illu­mi­na­ti­on’, door Chan Mees­ter Sheng Yen.

5 1 stem
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top