Home » Learn More » Gelezen, gehoord, gezien » Vooruit betalen s.v.p.

Vooruit betalen s.v.p.

Relax More - Vooruit betalen s.v.p.

Niet echt voor Nederlanders…

Immers: voor­uit beta­len is iets waar veel men­sen een hekel aan heb­ben. Je moet nog maar zien of je het betaal­de ont­vangt. Gelijk over­ste­ken of boter bij de vis, dat ligt ons meer. Het raakt aan de kern van een feno­meen, eigen­lijk meer een pro­bleem, van deze tijd, name­lijk voor­waar­de­lijk­heid.
De nei­ging alleen iets voor een ander te doen als er iets tegen­over staat.

Geen voorwaarden vooraf

Dit blogje gaat ech­ter niet alleen over voor­waar­de­lijk­heid, maar over een film waar­in dit the­ma ori­gi­neel is uit­ge­werkt: Pay It For­ward. Niet terug­be­ta­len maar voor­uit beta­len dus.

Een film waar­in docent Kevin Spa­cey een klas uit­no­digt een pro­ject te ver­zin­nen dat de wereld zal ver­an­de­ren en dat pro­ject ook in gang te zet­ten. Eén van de leer­lin­gen heeft een idee waar­bij je drie men­sen helpt en niets van ze terug vraagt. In plaats daar­van vraag je ze drie ande­re men­sen te helpen.

Ik ga u niet de hele plot uit de doe­ken doen, want het is wer­ke­lijk een aller­aar­dig­ste film om naar te kij­ken, met een ont­roe­rend einde.

Mogelijk of niet?

Relax More - Vooruit betalen s.v.p. Sinds ik de film heb gezien, moet ik er regel­ma­tig aan den­ken. Stel dat dit echt zou gebeu­ren? We zou­den een vici­eu­ze cir­kel van niets doen en afwach­ten om kun­nen keren in een cir­kel van onbaat­zuch­tig han­de­len. En het lijkt moge­lijk, ook rekenkundig.

Ieder­een kent toch wel 3 men­sen die hij of zij kan hel­pen? Het hoe­ven niet per­sé wereld­om­vat­ten­de bezig­he­den te zijn. Nee, gewoon, wat bin­nen je macht valt, maar wél din­gen die met hel­pen of geven te maken heb­ben. Echt geven, dus niet omdat het goed uit­komt of omdat je hoopt dat er stie­kem toch iets terug zal komen (een nei­ging die diep zit!).

En, ook een vraag die rond­zingt: waar­om gebeurt het (nog) niet!?!? Waar­om doen wij niets voor ande­ren zón­der er iets voor terug te verwachten?
Een kort citaat uit de film:

Som­mi­ge men­sen zijn bang dat din­gen anders worden.
Het is las­tig voor men­sen, die gewend zijn aan hoe het is, ook als dat slecht is, om te ver­an­de­ren. En die geven dan op.
En als ze dat doen, dan ver­liest ieder­een op de een of ande­re manier…

Dat zou wel eens hele­maal waar kun­nen zijn.
Hoe is dat voor u?

Foto: Tom Ezzat­khah on Uns­plash

5 1 stem
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
3 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline reacties
Bekijk alle reacties
3
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top